Thẻ: Đan Mạch

Mặc dù chỉ chiếm 0,1% dân số thế giới nhưng quốc gia này có 1,7% người giàu nhất thế giới
Monaco tự hào khi là quốc gia giàu nhất thế giới với GDP khủng