Thẻ: Nga

Đài Phun Nước Grand Cascade
Cung điện Mùa Đông
Cung điện Ekaterina
"Quảng trường Đỏ" (Krasnaya Ploshchad)