Danh mục: Bắc Âu

Bắc Âu

Quần đảo Aland
Nhà thờ Cologne
Lễ hội ánh sáng
Hồ Loch Ness
Phần Lan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Mặc dù chỉ chiếm 0,1% dân số thế giới nhưng quốc gia này có 1,7% người giàu nhất thế giới